15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Levice

Úrad práce Levice má tiež detašované pracovisko v Želiezovciach a Šahoch.

Úrad práce Levice

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice

E-mail: upsvr_lv@upsvar.sk

Web: www.upsvar-lv.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice – vysunuté pracoviská:

ÚPSVAR v Leviciach vysunuté pracovisko Želiezovce
Schubertova 45
937 01 Želiezovce

ÚPSVAR v Leviciach vysunuté pracovisko Šahy
SNP 52
936 01 Šahy

Ďalšie zdroje informácií: