15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Nové Zámky

Pod Úrad práce Nové Zámky spadajú aj pracoviská Štúrovo a Šurany.

Úrad práce Nové Zámky

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch
F. Kapisztóryho 1
940 36 Nové Zámky

E-mail: upsvr_nz@upsvar.sk

Web: www.upsvarnz.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky – vysunuté pracoviská:

ÚPSVAR v Nových Zámkoch Vysunuté pracovisko Štúrovo
Sv. Štefana 79
943 01 Štúrovo

ÚPSVAR v Nových Zámkoch Vysunuté pracovisko Šurany
SNP 149
942 01 Šurany

Ďalšie zdroje informácií: