15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Burza (veľtrh) práce - Bratislava, Košice, …

Veľtrhy práce, burzy práce, alebo aj veľtrhy pracovných príležitostí. Rôzne názvy pre podujatia so spoločným cieľom, umožniť osobný kontakt zamestnávateľov, ktorí hľadajú zamestnancov a uchádzačov o prácu. Na Slovensku ich je organizovaných niekoľko, v rôznych termínoch, v rôznych mestách s rôznym počtom zúčastnených zamestnávateľov. Na tejto stránke nájdete ich (kompletný) zoznam.

Prečo sa zúčastniť pracovného veľtrhu?

Ak si hľadáte zamestnanie, burza práce je ďalšou zaujímavou možnosťou, ako si ju môžete nájsť. Pracovné príležitosti na nich ponúkajú firmy pôsobiace v IT a telekomunikáciách, banky a poisťovne, ale aj obchodné reťazce, výrobné a energetické podniky, či pracovné a personálne agentúry. Výhodou pre vás ako kandidáta je, že môže priamo komunikovať s potenciálnych zamestnávateľom a dozvedieť sa o ňom viac ešte predtým, než mu odovzdáte svoj životopis.

Nevadí ale ani, ak vás tam žiadna pracovná ponuka nezaujme, alebo nebudete úspešní pri uchádzaní sa o vybranú pozíciu. Súčasťou kariérnych dní je totiž okrem prezentácií zamestnávateľov aj sprievodný program. Jeho súčasťou sú napríklad:

 • prednášky súvisiace s pracovným trhom,
 • možnosti konzultácií a diskusií s odborníkmi ohľadom voľby a hľadania zamestnania,
 • workshopy,
 • testovanie počítačových zručností,
 • testovanie ovládania cudzieho jazyka,
 • rôzne ďalšie psychologické a odborné testy,
 • analýza životopisu,
 • príprava na pracovný pohovor.

Okrem bližšieho pohľadu a kontaktov na zamestnávateľov tak získate aj užitočné informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania a plánovaní vašej ďalšej kariéry.

Na podujatie si nezabudnite si priniesť svoj životopis, najlepšie v niekoľkých kópiách v slovenskom, prípadne aj v anglickom jazyku.

Na väčšinu z nich je vstup pre uchádzačov o prácu zdarma.

Profesia days

Profesia days patrí jednoznačne medzi najväčšie veľtrhy práce na Slovensku. Počas dvoch dní sa na ňom prezentujú desiatky slovenských spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach. Koná sa každý rok vo februári v priestoroch výstaviska INCHEBA Expo Bratislava. Aj keď sa veľtrh odohráva v Bratislave, spoločnosť Profesia.sk, ktorá ho organizuje nemyslí len na obyvateľov hlavného mesta. Návštevníci žijúci mimo Bratislavy môžu využiť špeciálny lístok na vlak, vďaka ktorému získajú 50% zľavu na cestovnom. Jedná sa o podujatie, určené všetkým nezamestnaným, študentom a ľuďom, ktorí si chcú nájsť novú prácu.

Viac o Profesia days nájdete na stránke www.profesiadays.sk.

iKariéra Dni Príležitostí

Pracovný veľtrh iKariéra Dni Príležitostí je zameraný na ponuku pracovných príležitostí pre študentov a absolventov s technickým a ekonomickým zameraním. Organizuje IAESTE Slovakia (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), organizácia realizujúca výmenný program odborných pracovných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Preto sa aj tieto dni organizujú v priestoroch slovenských technických univerzít:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
 • Technická univerzita vo Zvolene

Tieto jednodňové akcie prebiehajú na uvedených univerzitách každoročne na jar a na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ešte aj v jeseni. Zúčastnené spoločnosti pôsobia v informačných technológiách, strojárstve, elektrotechnike, chemickom priemysle či v ďalších odvetviach.
Okrem reálneho podujatia sú záujemcom k dispozícii aj virtuálne Online Dni Príležitostí, prostredníctvom webovej stránky projektu.

Viac o projekte iKariéra Dni Príležitostí nájdete na www.dniprilezitosti.sk.

Národné Dni Kariéry

Veľtrh pracovných príležitostí Národné Dni Kariéry pripravuje študentská organizácia AIESEC a je orientovaný na študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl a univerzít. Zúčastnené firmy pôsobia v rôznych odvetviach. Národné Dni Kariéry sa konajú na jar, najprv v Bratislave a potom v Košiciach, pričom v Bratislave trvajú dva dni a v Košiciach jeden deň.

Aj na toto podujatie je možné sa dostať vlakom za polovicu, vďaka špeciálnemu lístku.

Viac o projekte Národné Dni Kariéry nájdete na stránke www.ndk.sk.

Akadémia® & Vapac®

Akadémia® & Vapac® je kombinácia veľtrhu vzdelávania s veľtrhom práce a cestovania a je najväčším medzinárodným študentským podujatím takéhoto druhu na Slovensku. Koná sa v jeseni v Bratislave v AEGON aréne NTC. Celá akcia trvá tri dni. V podstatne väčšom počte sú na nej zastúpené vzdelávacie organizácie: vysoké školy a univerzity, ktoré chcú osloviť stredoškolákov a vysokoškolákov. Vystavovatelia z radov zamestnávateľov sa zameriavajú predovšetkým na vysokoškolských študentov a absolventov.

Viac o Akadémia® & Vapac® nájdete na stránke www.akademiavapac.sk.

JOB 4 TIM

Burza práce JOB 4 TIM je jednodňovou akciou, ktorá sa koná v jeseni v Bratislave pre univerzitných absolventov z technických a manažérskych odborov a pre absolventov odborov zameraných na informačné technológie.

Informácie o JOB 4 TIM nájdete na www.akademiavapac.sk.

Job2day

Pracovný veľtrh Job2day je organizovaný koncom jari v Prešove. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, či už z radov nezamestnaných, študentov posledných ročníkov, absolventov, alebo zamestnaných, túžiacich po novej práci. Akcia trvá dva dni.

Viac o Job2day nájdete na job2day.eu.

Veľtrh práce - Job Expo

Veľtrh pracovných príležitostí organizuje aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie pod názvom Job Expo sa koná na jar na výstavisku Agrokomplex v Nitre počas dvoch dní. Jeho súčasťou je aj Medzinárodná burza práce, preto okrem slovenských zamestnávateľov sú zastúpení aj zamestnávatelia zo zahraničia (Európskej únie). Ponúkané sú stovky voľných miest o ktoré sa je možné priamo uchádzať. Po úspešnom absolvovaní pracovného pohovoru je možné hneď získať predbežnú pracovnú zmluvu. Okrem štandardného poradenstva ohľadom hľadania a uchádzania sa o zamestnanie poradcovia EURES zastupujúci krajiny EU poskytnú aj informácie súvisiace s uplatnením sa na pracovnom trhu v konkrétnej krajine.

Viac informácií o Job Expo nájdete na www.jobexpo.sk.

Job Forum

Dvojdňový medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania - Job Forum sa koná v jeseni v Trenčíne, v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín. Zúčastňujú sa na ňom zamestnávatelia zo Slovenska aj zo zahraničia a takisto vzdelávacie a poradenské organizácie.

Viac informácií o akcii Job Forum nájdete na stránkach výstaviska www.expocenter.sk.

Kariérna cesta

Kariérna cesta je dvojdňovým veľtrhom práce a kariérneho poradenstva určený predovšetkým študentom a absolventov VŠ. Organizuje ho na svojej pôde Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA). Prezentuje sa na ňom niekoľko desiatok zamestnávateľov.

Viac informácií o projekte Kariérna cesta nájdete na stránke www.euba.sk.

Ďalšie možnosti

Burzu práce si môže pripraviť aj pracovná alebo personálna agentúra. Príkladom je personálna agentúra EDYMAX Personnel Services, ktorá si vlastné burzy práce organizuje vo vybraných slovenských mestách. V rámci nich ponúka aktuálne voľné pracovné miesta v slovenských alebo zahraničných podnikoch. Informácia o konaní sa burzy práce nájdete na stránke www.edymax.com.

Ak si hľadáte prácu v zahraničí, v niektorej z krajín Európskej únie, môžete navštíviť náborovú akciu European Job Days, ktorá sa koná každoročne v jeseni v Bruseli a organizuje ju EURES. Vďaka online verzii akcie už nemusíte cestovať do Belgicka, aby ste mohli odovzdať svoje CV zamestnávateľovi, pre ktorého by ste chceli pracovať. Viac informácií nájdete na stránke na www.europeanjobdays.eu.

Ďalšie zdroje informácií: