15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Ponuka práce v tlači

Aj v ére internetu môžu byť tlačené, alebo printové médiá zaujímavým zdrojom pracovných ponúk. Oproti internetu, v ktorom má ponuka práce prakticky neobmedzený priestor, je v tlači plocha pre pracovné ponuky presne vymedzená. Veľkosť plochy závisí od konkrétneho periodika.

Tlačené médiá v ktorých sa nachádza ponuka práce

V súčasnosti je možné nájsť pracovné ponuky v nasledujúcich zdrojoch:

  1. celoslovenské denníky,
  2. regionálne noviny,
  3. odborné časopisy,
  4. periodiká špecializované na inzerciu práce,
  5. reklamné letáky.

Množstvo pracovných ponúk, ako aj forma inzerátov je v týchto skupinách médií rôzna. Takisto môžu byť viac alebo menej vhodné pre hľadanie práce pre konkrétne profesie. Napríklad pre hľadanie vysoko kvalifikovanej práce sa najviac hodia odborné časopisy, naopak pri hľadaní práce, ktorá nekladie vysoké nároky na kvalifikáciu budú užitočnejšie noviny špecializujúce sa na inzerciu práce.

  • Celoslovenské denníky najčastejšie uverejňujú pracovné ponuky v špeciálnych prílohách od riadkovej inzercie po veľkoplošné inzeráty.
  • Pracovné ponuky sú v Regionálnych novinách zvyčajne začlenené do inzercie.
  • Odborné časopisy neobsahujú veľké množstvo pracovných ponúk, výhodou však je ich zameranie.
  • Periodiká špecializované na inzerciu práce uverejňujú pracovné ponuky väčšinou vo forme riadkovej inzercie.
  • Ponuka práce je v reklamných letákoch minimálna, využívajú ich najčastejšie firmy na sprostredkovanie práce.

Tlač verzus internet

S nástupom internetu sa pracovná ponuka čoraz vo väčšej miere presúva z novín a časopisov na internet a tlač sa viac venuje poradenstvu v oblasti práce a zamestnania.
Okrem prakticky neobmedzeného priestoru, ktorý ponúka internet na prezentáciu jednotlivých pracovných ponúk, dáva záujemcovi o prácu aj možnosť okamžite reagovať na konkrétnu pracovnú ponuku.
Výhodou tlače je prehľadnosť a možnosť vyčítať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi aj z grafickej úpravy inzerátu.

Oveľa väčšie uplatnenie si nájde tlač pri hľadaní práce v zahraničí. V zahraničí sa inzerovanie voľných pracovných miest v novinách a časopisoch teší väčšej popularite ako na Slovensku.

Ďalšie zdroje informácií: