15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Rozoslať žiadosť o zamestnanie vybraným firmám

Zamestnanie môžeme hľadať pasívne, napríklad cez pracovné agentúry, kedy vlastne čakáme, že nám prácu nájdu jej pracovníci za nás, alebo umiestnením životopisu na pracovný portál, kedy zasa čakáme, že si nás priamo nájde zamestnávateľ, resp. iná personálna agentúra, s vhodným voľným pracovným miestom. Okrem toho môžeme samozrejme hľadať prácu aj aktívne, napríklad sledovaním a vyhľadávaním pracovných ponúk na internete, v novinách, či v iných médiách a to aj na webových stránkach konkrétnych firiem.

V aktívnom hľadaní však môžeme zájsť ešte ďalej a to tak, že nie len, že budeme oslovovať potenciálnych zamestnávateľov z radov tých, ktorí voľné miesta inzerujú, ale pošleme žiadosť o zamestnanie aj firmám, ktoré žiadne pracovné ponuky zverejnené nemajú. Vy si vyberiete, pre koho chcete pracovať.

Pri oslovovaní zamestnávateľov “na slepo” nemá zmysel bezhlavo rozoslať tisíce žiadostí. Aby mohol byť tento spôsob hľadania práce účinný, musia byť splnené určité podmienky.

Pre úspešné hľadanie práce musíte byť jedineční

Prvou, najdôležitejšou z nich je, aby ste mali svojmu potenciálnemu, budúcemu zamestnávateľovi čo ponúknuť.
Viac ako vaše vzdelanie, budú pre firmu zaujímavé vaše skúsenosti, vlastnosti alebo schopnosti. Či už je to práca na projektoch určitého typu, riešenia konkrétnych problémov vo výrobe, alebo organizácii, alebo vaša kreativita, či vodcovské schopnosti.
Dôležité je vedieť výsledky svojej doterajšej práce vhodným spôsobom prezentovať. Hlavne, ale nie len u kreatívnych profesií je veľkou výhodou široké a zaujímavé portfólio, ktorým sa dá prezentovať.

Absolventov dokonca aj s výbornými študijnými výsledkami vychádza z vysokých škôl každoročne veľké množstvo, no väčšina z nich môže ponúknuť len teoretické vedomosti (pokiaľ počas štúdia už nepracovali v odbore), čím len ťažko niekoho ohúria.

Musíte sa vedieť predať

Vy musíte kompetentných pracovníkov firmy presvedčiť o tom, že aj keď si myslia, že nikoho ďalšieho do tímu nepotrebujú, vaše prijatie by malo pre nich významný prínos. Zvýšite tržby, zefektívnite výrobný proces, vytvoríte nové predajné, resp. prezentačné kanály a podobne. V konečnom dôsledku, že prinesiete firme zisk.

Komu poslať žiadosť o zamestnanie

Aby ste zefektívnili celý proces, mali by ste si dôkladne vytriediť firmy, ktoré budete kontaktovať. Jednak podľa svojej špecializácie, ale aj podľa toho, kde by ste chceli pracovať.

Keď máte napríklad skúsenosti, alebo zručnosti z oblasti potravinárstva a nie je ich možné využiť v iných odvetviach, nemá zmysel, aby ste posielali svoju žiadosť o zamestnanie firmám mimo tohto odvetvia. Na druhej strane by ste sa nemali obmedzovať, ak vidíte že by ste určitej firme mohli pomôcť úspešne sa presadiť aj mimo odvetvia v ktorom momentálne pôsobí.

Na vytvorenie si zoznamu firiem pôsobiacich vo vybranom odvetví môžete využiť internetový katalóg firiem, napríklad od Azet.sk.

Využite dostupné zdroje (firemné webové stránky, správy v médiách, rôzne hodnotiace rebríčky a pod.) a zistite si o firmách informácie, ktoré môžu byť pre vás dôležité. Nemá zmysel, aby ste žiadali o prácu v podniku, v ktorom by ste pracovať vlastne ani nechceli. Pri tomto spôsobe hľadania práce ste na začiatku vy ten, kto si vyberá, keď už svoje žiadosti o zamestnanie odošlete vyberať si budú ostatní.

Dôležité je tiež, adresovať svoj životopis a žiadosť o zamestnanie správnej osobe vo firme.

Pri tejto metóde hľadania práce budete mať úspech väčšinou pre svoje kvality. Niekedy však môžete mať jednoducho šťastie a kladne odpovie zamestnávateľ na vašu žiadosť preto, že aj keď momentálne nemal zverejnené žiadne pracovné ponuky, perspektívne uvažoval o prijatí nových zamestnancov. Samozrejme sa na to ale nedá spoliehať.

Ďalšie zdroje informácií: