Dohoda o pracovnej činnosti

28. 12. 2012, rubrika: Brigáda

Dohoda o pracovnej činnosti (ďalej DoPČ) predstavuje popri dohode o vykonaní práce ďalšiu možnosť brigády pre ľudí, ktorí nie sú študentmi, definovanú Zákonníkom práce. Oproti druhej spomenutej je o niečo menej populárna, ale stále dosť často využívaná. V článku nájdete všeobecné podmienky jej použitia a ukončenia, ako aj odkazy na formulár, ktorý si môžete vytlačiť a vzor, podľa ktorého ho môžete vyplniť.

Dohoda o pracovnej činnosti - podmienky

Výhodou DoPČ je, že umožňuje pravidelnú prácu. Kľúčovou podmienkou je, že pracovník môže za jeden týždeň odpracovať maximálne 10 hodín.

Ako všetky dohody, aj táto sa riadi vymedzenými časťami Zákonníka práce.

Od 1. januára 2013 platia pre odvody za prácu na všetky typy dohôd nové podmienky. Pre DoPČ, čo sa týka odvodov platia rovnaké podmienky ako pri dohode o vykonaní práce, nájdete ich preto v článku venovanom tomuto pracovnému vzťahu.

Skončenie dohody

Skončenie dohody o pracovnej činnosti z nej môže priamo vyplývať, pretože môže byť uzatvorená okrem neurčitej doby aj na dobu určitú. Ak to tak nie je, je možné ju ukončiť dohodou účastníkov ku konkrétnemu dátumu.

Pri jednostrannej výpovedi bez uvedenia dôvodu platí pätnásťdňová výpovedná lehota. Tá začína plynúť od jej doručenia.

Tlačivo dohody o vykonaní práce a vzor

Dohoda musí byť uzatvorená písomne. Musí obsahovať: vymedzenie dohodnutej práce, výšku odmeny za túto prácu, rozsah pracovného času a dobu na ktorú je uzatvorená.

Zaujímajú vás aj ďalšie formy práce mimo pracovného pomeru? Tu nájdete informácie o dohode o vykonaní práce, a na tejto stránke o dohode o brigádnickej práci študentov.

Pracovné (personálne) agentúry (P - Z)

21. 12. 2012, rubrika: Pracovné agentúry

Pokračovanie zoznamu pracovných a personálnych agentúr poskytujúcich svoje služby na Slovenskom trhu práce.

Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

P&B, s.r.o.

Web: www.pbeuropa.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj Francúzsko.

P.K.S. Family s.r.o.

Web: www.jobs-de.sk
Sídlo a pobočky: Huncovce (okr. Kežmarok)
Práca v zahraničí - Nemecko.

PaedDr. Daša Vičanová, PhD.

Web: www.beau.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí - Rakúsko.

PANEUROPEAN CONSULTING s.r.o.

Web: www.paneuropean.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

P.J.Servis, s.r.o.

Web: www.pjservis.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Agentúra ponúka okrem zamestnania aj brigády.

Pannon-Work Slovakia s.r.o.

Web: www.pannonwork.sk
Sídlo a pobočky: Dunajská Streda
Pracovná agentúra sprostredkováva zamestnanie predovšetkým v podnikoch v západoslovenskom regióne.

Partner4you, s.r.o.

Web: www.partner4you.sk
Sídlo a pobočky: Nová Dedinka (okr. Senec)
Personálna agentúra špecializovaná na personálny leasing pre podniky pôsobiace v logistike, elektrotechnickom a automobilovom priemysle.

Partner Progress, s.r.o.

Web: www.partnerprogress.sk
Sídlo a pobočky: Považská Bystrica

Pavol Lukáč - 24 Agency Slovakia

Web: www.24agency.sk
Sídlo a pobočky: Zbojné (okr. Medzilaborce), Humenné, Vranov nad Topľou
Opatrovanie Rakúsko.

Pedersen & Partners, s.r.o.

Web: www.pedersenandpartners.com
Sídlo a pobočky: Bratislava
Medzinárodná agentúra zameraná na Executive Search.

Pegas Work & Travel, s.r.o.

Web: www.pegas-wt.eu
Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
Práca v zahraničí.

Persea, s.r.o.

Web: www.persea.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Personálna a poradenská agentúra zameraná na sprostredkovanie zamestnania v oblasti bankovníctva a financií, IT, obchodu a farmácie.

PERSON s.r.o.,

Web: www.person.sk
Sídlo a pobočky: Košice

Personal servis, s.r.o.

Web: www.pservis.sk
Sídlo a pobočky: Trnava

PERSONAL SQ, s.r.o.

Web: www.personalsq.sk
Sídlo a pobočky: Martin
Personálna agentúra pôsobiaca ponúkajúca personálny leasing a výber zamestnancov pre firmy pôsobiace v priemysle, cestovnom ruchu a ďalších odvetviach.

Personal Network s.r.o.

Web: www.personalnetwork.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

personálna agentúra JPM s.r.o.

Web: www.jpmps.com
Sídlo a pobočky: Nitra

Personal.Swk.Service s.r.o.

Web: www.personalswkservice.sk
Sídlo a pobočky: Stropkov
Práca v zahraničí - Švajčiarsko.

Personality, s.r.o.

Web: www.personality.sk
Sídlo a pobočky: Nitra, Bratislava, Košice
Agentúra realizujúca vyhľadávanie a výber zamestnancov na pozície v oblasti administratívy, účtovníctva, IT, HR, predaja, obchodu a logistiky, elektrotechnického a strojárskeho priemyslu a ďalších.

Personálna agentúra MAX

Pozri: Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX

PERSONALNY LEASING, s.r.o.

Web: www.personalnyleasing.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava

PERSONÁLNY SERVIS - EUROTRADE - SK s.r.o.

Web: www.pseurotrade.sk
Sídlo a pobočky: Galanta
Pracovno-personálna agentúra poskytujúca zamestnanie alebo brigádu predovšetkým vo výrobných podnikoch na pozície: operátor výroby, vodič vysokozdvižného vozíka a pod.

PERSONEL EFEKT, s.r.o.

Web: www.personelefekt.sk
Sídlo a pobočky: Prešov, Košice
Personálna agentúra sprostredkujúca uchádzačom prácu predovšetkým pre zamestnávateľov v regióne východného Slovenska.

PERSONELA s.r.o.

Web: www.personela.sk
Sídlo a pobočky: Zvolen
Práca v zahraničí.

Peter Križan PERSONALITY

Pozri: Personality, s.r.o.

Peter Sokol - TIMEA (Agentúra Timea)

Web: www.agentura-timea.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov
Práca v zahraničí.

Pflegejobs s.r.o.

Pozri: Ján Polin - Pflegejobs s.r.o.

pharco s.r.o.

Web: www.pharco.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie práce pre profesie v oblasti farmácie.

Pharmonia s.r.o.

Web: www.pharmonia.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca predovšetkým vo farmaceutických spoločnostiach
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika

PhDr. Jozef Čuha - AND PARTNERS

Web: www.cuha.sk
Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
Práca aj v zahraničí.

PhDr. Martin Mikuláš - Mikuláš & Partners

Pozri: Mikuláš & Partners s.r.o.

Phoenix Quality Services s.r.o.

Web: www.phoenixqs.com
Sídlo a pobočky: Malacky
Pracovná agentúra zameraná na dočasné zamestnávanie vo výrobných podnikoch.

Picasso, s.r.o. - Personálna agentúra MAX

Web: www.agenturamax.sk
Sídlo a pobočky: Trnovec nad Váhom (okr. Šaľa)
Pracovné ponuky predovšetkým vo výrobe a v skladoch.
Agentúra sprostredkováva okrem zamestnania aj brigády.

POWERSERV Slovakia s.r.o.

Web: www.powerserv.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

PPD Services, s.r.o.

Web: www.ppdplus.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca a brigáda v oblasti obchodu, predaja a marketingu na pozície hosteska/promotér (ochutnávky, prezentácie výrobkov), merchandiser (dokladanie tovaru), obchodný zástupca a pod.

PRAMA s.r.o.

Web: www.prama.sk
Sídlo a pobočky: Martin, Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko.

Primajobs, s.r.o.

Web: www.primajobs.sk
Sídlo a pobočky: Dunajská Streda
Práca v zahraničí - Rakúsko.

prime people, s.r.o.

Web: www.prime-people.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

PRINCIPIUM s.r.o.

Web: www.principium.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

PROA Harmony s.r.o.

Web: www.proaharmony.sk
Sídlo a pobočky: Galanta
Pracovno-personálna agentúra obsadzujúca voľné miesta vo výrobných podnikoch.

Proact People Slovensko s.r.o.

Web: www.proactpeople.sk
Sídlo a pobočky: Galanta, Banská Bystrica, Bratislava, Komárno, Košice, Levice, Malacky, Nitra, Trnava, Zvolen, Žilina

Procura 24 s.r.o.

Web: www.procura24.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Opatrovanie Nemecko.

Product Export, s.r.o.

Web: www.product-export.sk
Sídlo a pobočky: Horná Maríková (okr. Považská Bystrica)

ProfiStart Partners, s.r.o.

Web: www.profistart.sk
Sídlo a pobočky: Trenčín

Pro HR s.r.o.

Web: www.prohr.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Personálno-poradenská agentúra zameraná na vyhľadávanie a výber kandidátov na obsadenie manažérskych a špecializovaných pozícií hlavne v odvetviach financií, predaja a marketingu, logistiky informačných technológií a telekomunikácií.

PROPERSONA s.r.o.

Web: www.propersona.sk
Sídlo a pobočky: Spišská Nová Ves
Sprostredkovanie práce pre zváračov, skladníkov, vodičov VZV, robotníkov a pod.

PRO-STAFF s.r.o.

Pozri: Agentúra práce PRO-STAFF s.r.o.

Promopharma s.r.o.

Web: www.promopharma.sk
Sídlo a pobočky: Nitra
Práca pre pozície medicínsky reprezentant.

Prvá Personálna, spol. s r.o.

Web: www.prvapersonalna.sk
Sídlo a pobočky: Nitra

Propharma s.r.o.

Web: www.pharmaregister.sk
Sídlo a pobočky: Martin
Personálna agentúra zameraná na sprostredkovanie zamestnania pre farmaceutov v lekárňach.

PT - Interim s.r.o.

Web: www.pt-interim.com
Sídlo a pobočky: Námestovo
Sprostredkovanie práce v stavebníctve, priemysle, poľnohospodárstve, službách, obchode, atď.

R.I. Consultancy Services (Slovakia), s.r.o.

Web: www.recruitment.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie práce pre odborníkov.

Randstad, s.r.o.

Web: www.randstad.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

RANI Slovakia s.r.o.

Web: www.ranijob.sk
Sídlo a pobočky: Komárno

Rank Consulting s.r.o.

Web: www.rankconsulting.sk
Sídlo a pobočky: Nitra

RASKEN CONSULTING, s.r.o.

Web: www.rasken.sk
Sídlo a pobočky: Sereď (okr. Galanta)

RealCare, spol. s r.o.

Web: www.realcare.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Opatrovanie Rakúsko.

RECAGENT, s.r.o.

Web: www.dobryflek.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

Recruitmen s.r.o.

Web: www.recruitmen.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava

Regidis s.r.o.

Web: www.regidis.com
Sídlo a pobočky: Považská Bystrica
Sprostredkovanie zamestnania aj Švédsko.

Relia Group Slovakia s.r.o.

Web: www.reliagroup.sk
Sídlo a pobočky: Stará Ľubovňa
Práca v zahraničí.

Renewal Agency, s.r.o.

Web: www.renewalagency.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov

reQUEST spol. s r.o.

Web: www.request.sk
Sídlo a pobočky: Šaľa
Sprostredkovanie práce vo výrobe a na vedúcich pozíciách.

REQUIRO s.r.o.

Web: www.requiro.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

REWORD, s.r.o.

Web: www.reword.sk
Sídlo a pobočky: Trebišov

RK staving s.r.o.

Web: www.rkstaving.sk
Sídlo a pobočky: Humenné
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

ROBI, spol. s r.o.

Web: www.ro-bi.sk
Sídlo a pobočky: Nitra
Práca v zahraničí - Belgicko, Holandsko.

Runtime BP Slovak, s.r.o.

Web: sk.runtimegroup.com
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.
Agentúra ponúka okrem zamestnania na trvalý pracovný pomer aj brigády.

RVZ MONT, s.r.o.

Web: www.rvzmont.eu
Sídlo a pobočky: Levice
Pracovné ponuky pre zváračov.

SAMJA CONSULT s.r.o.

Web: www.samjaconsult.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

SECOND LIFE CARE k.s.

Web: www.secondlifecare.sk
Sídlo a pobočky: Zeleneč (okr. Trnava)
Práca v zahraničí - Rakúsko a Nemecko.

SELECTA SK, s.r.o.

Web: www.selecta.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

Senioren-Krankenservice s.r.o.

Pozri: Ingrid Fabianova Senioren-Krankenservice s.r.o.

SH Agency s.r.o.

Web: shagency.webs.com
Sídlo a pobočky: Vlčany (okr. Šaľa)
Pracovná agentúra ponúkajúca prácu v logistike a stavebníctve pre profesie operátor vo výrobe, linkový operátor, vodič VZV, elektrikár, apod.

SCHADEX, s.r.o.

Web: www.schadex.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov
Sprostredkovanie zamestnania v Českej republike.

Simpec s.r.o.

Web: www.simpec.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí - Nemecko.

SK EXPRES s.r.o.

Web: www.skexpres.sk
Sídlo a pobočky: Košice
Práca vo výrobe, priemysle pre profesie s ale aj bez kvalifikácie.

SlovakiaInvest s.r.o.

Web: kariera.zoznam.sk/sk/ponuky-spolocnosti/-/slovakiainvest-s-r-o-
Sídlo a pobočky: Bratislava

SLOVAKIAINVEST.RU s.r.o.

Web: sk.slovakiainvest.ru
Sídlo a pobočky: Bratislava

SLW International, s.r.o.

Web: www.studylivework.com
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí.

SKH-Nitra s.r.o.

Web: www.skh-nitra.sk
Sídlo a pobočky: Nitra, Prešov, Banská Bystrica, Ružomberok, Prievidza
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

Slovak Ingeniering s.r.o.

Web: www.slovak-ingeniering.com
Sídlo a pobočky: Prešov
Agentúra dočasného zamestnávania zameraná na obsadzovanie pozícií predovšetkým v oblasti stavebníctva a priemyslu.

SOLERTIA Education, Training & Travel, s.r.o.

Web: www.solertia.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí - Veľká Británia.

Sope s.r.o.

Web: www.sope.jecool.net
Sídlo a pobočky: Spišská Belá (okr. Kežmarok)
Práca v zahraničí - Nemecko.

SPIRIT agentúra, s.r.o.

Web: www.spiritagentura.sk
Sídlo a pobočky: Žilina
Pracovné pobyty v zahraničí.

STAFF agency, s.r.o.

Web: www.staffagency.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Poprad, Košice, Prešov, Humenné, Žilina
Obsadzovanie voľných miest vo výrobe a priemysle na pozície vodič VZV, operátor vo výrobe, zvárač, CNC obrábač, šička a ďalšie.

STAMA agency, s.r.o.

Web: www.stama-agency.sk
Sídlo a pobočky: Stará Ľubovňa
Práca v zahraničí.

Start People s.r.o.

Web: www.startpeople.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Nitra, Trnava, Zvolen, Žilina
Obsadzovanie voľných pracovných miest pre profesie vo výrobe a logistike.

STEAN, s.r.o.

Web: www.stean.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov
Pracovné ponuky na obsadenie pozícií v priemysle, predovšetkým v strojárskom a automobilovom.

Stegmann Slovakia s.r.o.

Web: www.stegmann-personal.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika, Rakúsko
V ponuke pracovnej agentúra sa nachádzajú okrem zamestnania aj brigády.

Stirling, s.r.o.

Web: www.stirlingjobs.eu
Sídlo a pobočky: Sabinov
Práca v zahraničí - Veľká Británia.

SUMATRA, s.r.o. (Personnel Agency)

Web: www.sumatra.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

SUNBIT Company s.r.o.

Web: www.sunbit.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Agentúra ponúka okrem práce na trvalý pracovný pomer aj brigády.

SunSet Blvd. s.r.o.

Web: www.sunset24.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava, Prešov, Žilina
Práca pre pozíciu opatrovateľka v Nemecku.

SUPER JOB s.r.o.

Web: www.agenturasuperjob.sk
Sídlo a pobočky: Košice
Sprostredkovanie práce aj v zahraničí.

Swk.Service,s.r.o.

Web: www.swkservice.sk
Sídlo a pobočky: Stropkov
Práca v zahraničí: Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko.

SYNERGIE Slovakia s.r.o.

Web: www.synergie-recruitment.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Profesie v odvetviach: Financie & Bankovníctvo, IT & Telekomunikácie, Obchod & Marketing, Priemysel & Logistika, Administratíva & HR.

Študentský servis, spol. s r.o.

Web: www.studentservis.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Galanta, Prešov, Humenné, Michalovce
Agentúra ponúka predovšetkým brigády.

TARGET SK s.r.o.

Web: www.target.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Personálna agentúra pôsobiaca v oblasti Executive Search (headhunting).

Tatra Cruise Services s.r.o.

Web: www.tcs.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Žilina
Práca v zahraničí na lodi.

TATRA MARINE s.r.o.

Web: www.tatramarine.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí na lodi.

TAWORO s.r.o.

Web: www.taworo.sk
Sídlo a pobočky: Trnava, Pezinok
Obsadzovanie voľných miest pre profesie v stavebníctve a priemysle elektrikár, pokladač dlažieb, maliar, kúrenár, zvárač, stolár.

Teamconsult SR s.r.o.

Web: www.teamconsult.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Personálna agentúra zameraná na Executive Search.
Obsadzovanie pozícií aj v Českej republike.

Tecoma Contract s.r.o.

Web: www.tecoma.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

Techwork s.r.o.

Web: www.techwork.jobs
Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
Sprostredkovanie zamestnania aj Holandsko, Nemecko.

Tempo spol s.r.o.

Web: www.temposro.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava, Dubnica nad Váhom (okr. Ilava)
Práca v administratíve a priemysle.
Agentúra ponúka okrem práce na TPP aj brigády.
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

TETRA CV, s.r.o.

Web: www.tetracv.cz
Sídlo a pobočky: Košice
Práca v priemysle.
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika

TMT partners, s.r.o.

Web: www.opatrovanie-tmt.sk
Sídlo a pobočky: Prešov
Práca v zahraničí - Rakúsko a Nemecko.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Web: www.tcg.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Agentúra realizujúca vyhľadávania a výberu kandidátov na obsadzovanie pozícií v strednom a vrcholovom manažmente.

TopKOM s.r.o.

Web: www.topkom.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

Transfer Personalmanagement k.s.

Web: www.transfer-personal.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí - Rakúsko.

TREJA, s.r.o.

Web: www.treja.sk
Sídlo a pobočky: Prievidza
Ponuka práce v strojárskom priemysle pre profesie ako zvárač, obrábač kovov, zámočník.

Trend Personal Slovakia spol. s r.o.

Web: www.trendpersonal.sk
Práca vo výrobe, strojárstve a stavebníctve.
Sídlo a pobočky: Bardejov

Trenkwalder, a.s.

Web: www.trenkwalder.com
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

TT - CONTROLS SLOVAKIA s.r.o.

Web: www.ttcontrols.sk
Sídlo a pobočky: Malacky
Práca v strojárskom priemysle, logistike, preprave, stavebníctve.

Turbostaff s.r.o.

Web: www.turbostaff.sk
Sídlo a pobočky: Humenné
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

UNIVERSAL AGENCY, s.r.o.

Web: www.universalagency.sk
Sídlo a pobočky: Michalovce
Práca pre opatrovateľky zahraničie.

Universal Consulting s r.o.

Web: www.agenturaprace.sk
Sídlo a pobočky: Trenčín
Práca v zahraničí.

Vigour SK, s.r.o.

Web: www.vigour.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí.

VIP - Pflege s.r.o.

Web: www.vip-pflege.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí - Rakúsko, Nemecko a Taliansko.

Want 2 Work s.r.o.

Web: www.want2work.eu
Sídlo a pobočky: Košice
Práca v zahraničí - Holandsko.

WerkPlanet s.r.o.

Web: www.werkplanet.sk
Sídlo a pobočky: Michalovce
Práca v zahraničí.

Westjob s.r.o.

Web: wordpress1.westjob.eu
Sídlo a pobočky: Prievidza
Práca v zahraničí.

Williams&Partner Slovakia, s.r.o.

Web: www.wnp.com
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

WORK AGENCY-EU

Pozri: Eva Kaspereková WORK AGENCY-EU

WORKGROUP s.r.o.

Web: www.workgroup.sk
Sídlo a pobočky: Nitra

Work Service Slovakia, s.r.o.

Web: www.workservice.eu.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

www.brigadnici.sk, spol.s r.o.

Web: www.brigadnici.sk
Sídlo a pobočky: Banská Bystrica, Bratislava, Galanta, Komárno, Košice, Levice, Malacky, Nitra, Trnava, Zvolen, Žilina
Agentúra zameraná na sprostredkovanie brigády.

XAWAX personální servis s.r.o.

Web: www.xawax.cz
Sídlo a pobočky: Bardejov, Košice, Lučenec, Martin, Poprad, Trenčín, Vranov nad Topľou, Zvolen
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

XXL Servis Slovakia, s.r.o.

Web: www.xxlservis.sk
Práca v priemysle pre profesie vodič VZV, operátor vo výrobe a pod.
Sídlo a pobočky: Malacky

Zlatica Kopková

Web: www.wfk.sk
Sídlo a pobočky: Vranov nad Topľou
Práca v zahraničí - opatrovanie.

Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

Školské prázdniny 2013 (jarné, veľkonočné, …

17. 12. 2012, rubrika: Uncategorized

Zaujíma vás, kedy sú školské prázdniny v roku 2013? Na tejto stránke nájdete prehľadný kalendár všetkých školských prázdnin na Slovensku v tomto roku. Od zimných, cez polročné, jarné (pre jednotlivé kraje), veľkonočné, letné, jesenné a opäť po zimné. Okrem oficiálnych termínov tu nájdete aj praktické dátumy, kedy voľno skutočne začne a kedy skončí. Uvedený je aj deň opätovného nástupu na vyučovanie, pokiaľ tento deň nepripadá na pondelok.

Kalendár prázdnin pre druhú polovicu školského roka 2012/2013 a pre prvú polovicu nasledujúceho školského roka.

Zimné (vianočné)

Vianočné začnú v pondelok 24. decembra 2012 (prakticky už v sobotu 22. decembra) a budú trvať až do pondelka 7. januára 2013.
Do školy sa nastupuje v utorok 8. januára.

Polročné

Polročné budú trvať len jeden deň a to piatok 1. februára. Vytvoria tak predĺžený víkend do nedele 3. februára.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny 2013 budú prebiehať následovne: najprv bude prázdninovať východ Slovenska, potom stred a nakoniec západ.

Východ

Východné Slovensko (Košický a Prešovský kraj):

 • oficiálne od pondelka 18. do piatka 22. februára
 • voľno prakticky od soboty 16. do nedele 24. februára

Stred

Stredné Slovensko (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj):

 • oficiálne od pondelka 25. februára do piatka 1. marca
 • voľno prakticky od soboty 23. februára do nedele 3. marca

Západ

Západné Slovensko (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj):

 • oficiálne od pondelka 4. do piatka 8. marca
 • voľno prakticky od soboty 2. do nedele 10. marca

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny budú trvať takmer celý týždeň, od štvrtka 28. marca do utorka 2. apríla.
Do školy sa opäť nastupuje v stredu 3. apríla.

Letné

Prázdninovať sa v lete bude už od soboty 28. júna až do nedele 1.septembra.
Oficiálny termín letných prázdnin je od pondelka 1. júla do piatka 30. augusta.

Nový školský rok sa začína v pondelok 2. septembra.

Jesenné

Jesenné prázdniny budú trvať od stredy 30. októbra do piatka 1. novembra (prakticky až do nedele 3. novembra).
Nástup do školy je v pondelok 4. novembra.

Zima 2013/2014

Zimné prázdniny budú od pondelka 23. decembra 2013 (prakticky začnú už v sobotu 21. decembra) do utorka 7. januára 2014.
Škola sa opäť začne chodiť v stredu 8. januára.

Ak chcete vedieť, kedy budú v tomto roku ďalšie dni voľna a to nie len pre školákov a študentov, pozrite si stránku so štátnymi sviatkami v roku 2013.

Pracovné (personálne) agentúry (J - O)

10. 12. 2012, rubrika: Pracovné agentúry

Ďalšie slovenské personálne a pracovné agentúry.

Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

Ján Polin - Pflegejobs s.r.o.

Web: www.pflegejobs-sk.com
Sídlo a pobočky: Prievidza
Práca v zahraničí - opatrovanie v Rakúsku a Nemecku.

Jaroslav Ďurana - MOBILE COLLEGE

Web: www.mobilecollege.sk
Sídlo a pobočky: Žilina
Štúdium a práca v zahraničí.

JOB AGENCY spol. s r.o.

Web: www.jobagency.sk
Sídlo a pobočky: Rimavská Sobota
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

Job Impulse Slovakia, s.r.o.

Web: www.job-impulse.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Potvorice (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Job Leasing s.r.o.

Web: www.jobleasing.sk
Sídlo a pobočky: Šahy (okr. Levice)
Pracovné ponuky pre profesie predovšetkým vo výrobných podnikoch.

Job Service s.r.o.

Web: www.job-service.sk
Sídlo a pobočky: Košice

job solutions s.r.o.

Web: www.jobsolutions.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca pre pozície upratovačka, operátor vo výrobe, atď.
Pracovná agentúra ponúka okrem trvalého pracovného pomeru aj brigády.

Job24.eu s.r.o.

Web: www.job24.eu.sk
Sídlo a pobočky: Lučenec
Práca v zahraničí.

Jobhunter s.r.o.

Web: www.jobhunter.sk
Sídlo a pobočky: Stupava
Obsadzovanie voľných pozícií v automobilovom priemysle.

jobjob, s.r.o.

Web: www.jobjob.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Personálna agentúra ponúkajúca okrem zamestnania na trvalý pomer aj brigády.

JOBKOMPAS, s.r.o.

Web: www.jobkompas.sk
Sídlo a pobočky: Košice
Práca v zahraničí - Nemecko.

JOBPOINT, spol. s r.o.

Web: www.jobpoint.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

Jobs Personnel Services s.r.o.

Web: www.jobs-hr.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca pre opatrovateľov, zdravotné sestry, skladníkov, vodičov vysokozdvižných vozíkov, CNC obrábačov a ďalšie profesie.
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

JOFEX, s.r.o.

Web: www.jofex.eu
Sídlo a pobočky: Spišská Nová Ves

JOTEK, s.r.o.

Web: www.jotek.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov

Jozef Labdík

Web: www.labdik.eu
Sídlo a pobočky: Nižná (okr. Tvrdošín)
Práca v zahraničí - Nórsko.

Júlia Dzurusová

Web: www.sbm-nexus.de
Sídlo a pobočky: Lipany (okr. Sabinov)
Práca v zahraničí - Nemecko.

K.A.B.A. Slovensko, združenie

Web: www.kabask.sk
Sídlo a pobočky: Martin
Práca v zahraničí - Nemecko.

Katarína Turčanová - ConneKT Personnel Consulting

Web: www.connekt.sk
Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
Práca v zahraničí - Rakúsko.

KITAI s.r.o.

Web: www.kitai.sk
Sídlo a pobočky: Dubnica nad Váhom (okr. Ilava)
Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko, Česká republika.

KONŠTRUKTÉR s.r.o.

Web: www.konstrukter.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov
Pracovná agentúra zameraná na obsadzovanie voľných miest v oblasti strojárenstva.

KOVO GP s.r.o.

Web: www.kovogp.sk
Sídlo a pobočky: Šaľa
Obsadzovanie voľných pracovných miest predovšetkým v priemysle a výrobe, stavebníctve, logistike a poľnohospodárstve.

KRIMARK s.r.o.

Web: www.krimark.com
Sídlo a pobočky: Bratislava
Práca v zahraničí - Nemecko.

Kristina Mihaliková - KM - JOB

Web: kmjob.tym.sk
Sídlo a pobočky: Krompachy (okr. Spišská Nová Ves)
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

Kupex, spol. s r.o.

Web: www.kupex.sk
Sídlo a pobočky: Voderady (okr. Trnava)
Práca v zahraničí - Nemecko a Rakúsko.

L.M. Agency s.r.o.

Pozri: Ing. Marek Kozolka (L.M. Agency s.r.o.)

LARGO SK s.r.o.

Web: www.largosk.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Galanta
Ponuky voľných pracovných miest pre profesie vo výrobe a skladoch.

LAUTITIA, s.r.o.

Web: www.lautitia.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

LIEBE IM HERZEN, s.r.o.

Web: www.liebeimherzen.sk
Sídlo a pobočky: Prešov
Opatrovanie v Rakúsku.

LNY COMPANY s.r.o.

Web: brigady.lny.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Pracovná agentúra sprostredkujúca okrem zamestnania aj brigády.

Lucia Bührmann Gastrohotel.hotel

Web: www.gastrohotel.wbl.sk
Sídlo a pobočky: Zvolen
Sprostredkovanie práce v Rakúsku.

LOOK SERVICE s.r.o.

Web: www.lookservice.sk
Sídlo a pobočky: Trebišov

Lotty (EuropaProgres s.r.o.)

Web: www.lotty.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Banská Bystrica
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

LP Construction s.r.o.

Web: www.lpconstruction.eu
Sídlo a pobočky: Košice
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Web: www.lugera.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Trenčín
Sprostredkovanie zamestnania aj Holandsko, Rakúsko.

LUTO Automotive s.r.o.

Web: www.lutoautomotive.com
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko, Česká republika

LUTO, s.r.o.

Web: www.lutojob.eu
Sídlo a pobočky: Košice
Pracovná agentúra obsadzujúca voľné miesta pre profesie v sklade, vo výrobe, v obchode a ďalších oblastiach.

L-WORK, s.r.o.

Web: www.lwork.sk
Sídlo a pobočky: Košice, Spišská Nová Ves
Práca v zahraničí.

MA2R s.r.o.

Web: www.ma2r.com
Sídlo a pobočky: Košice
Sprostredkovanie zamestnania aj Francúzsko.

Magdaléna Cisáriková Agentúra MC TOUR

Web: www.mctour.sk
Sídlo a pobočky: Žilina
Práca v zahraničí.

MAIN-3H HR s.r.o.

Web: www.main-sk.sk
Sídlo a pobočky: Stúrovo (okr. Nové Zámky)

MANPOWER SLOVENSKO s.r.o.

Web: www.manpower.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Nitra, Žilina
Personálna agentúra sprostredkováva okrem práce na trvalý pracovný pomer aj brigády.

MANU, s.r.o.

Web: www.manu.sk
Sídlo a pobočky: Bardejov
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

MarkMont, s.r.o.

Web: www.markmont.eu
Sídlo a pobočky: Bardejov
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

MAXIMA POINT, s.r.o.

Web: www.maximapoint.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava
Vyhľadávanie kandidátov predovšetkým na stredné a vyššie manažérske pozície.

MAXIMUS EUROPE s.r.o.

Web: www.maximuseurope.eu
Sídlo a pobočky: Košice
Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko, Taliansko.

Menkraft s.r.o.

Web: www.pflegejob.sk
Sídlo a pobočky: Ružomberok
Práca v zahraničí.

Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o.

Web: www.menkyna.com
Sídlo a pobočky: Bratislava

MERKOM, s.r.o.

Web: www.merkom.sk
Sídlo a pobočky: Nadlice (okr. Partizánske)
Opatrovanie Nemecko.

Mgr. Andrea Hačková - AConsulting

Web: www.aconsultingnz.sk
Sídlo a pobočky: Nové Zámky

Mgr. Erika Füleová

Web: www.profesia.sk/praca/mgr-erika-fuleova-fransizovy-partner-otto-workforce-bv/C119950
Sídlo a pobočky: Vráble (okr. Nitra)
Práca v zahraničí - Holandsko a Nemecko.

Mgr. František Billý - Renewal Agency, s.r.o.

Pozri: RENEWAL AGENCY

Mgr. Ingrid Viktorová - LINGUA PLUS

Web: www.linguaplus.sk
Sídlo a pobočky: Trebišov
Práca v zahraničí.

Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

Web: www.kurzyperfekt.sk
Sídlo a pobočky: Nové Zámky
Opatrovanie Nemecko.

Mgr. Marián Weber - AM WEBER agentúra

Pozri: AM WEBER agentúra, s.r.o.

Mgr. Martina Labdíková

Pozri: Jozef Labdík

Mgr. Martina Šajgalíková PRACOVNÁ AGENTÚRA OCCASIO

Web: www.occasio.sk
Sídlo a pobočky: Tisovec (okr. Rimavská Sobota)
Práca v zahraničí.

Mgr. Pavol Bačik - SWK SERVICE

Pozri: Swk.Service,s.r.o.

Mgr. Renáta Krausová

Web: www.job4uslovakia.sk
Sídlo a pobočky: Zvolen
Práca v zahraničí - UK.

Mgr. Volodymyr Vuksta C & V PRESTIGE

Web: www.cvprestige.eu
Sídlo a pobočky: Košice
Práca v zahraničí.

Mgr. Zdenka Horváthová SOVA

Web: www.agenturasova.sk
Sídlo a pobočky: Nové Zámky
Práca v zahraničí - Nemecko.

Mgr.Ing. Henrich Koložváry - RealCare

Pozri: RealCare, spol. s r.o.

MIDUKO, s.r.o.

Web: www.miduko.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava

Mikuláš & Partners s.r.o.

Web: www.profesia.sk/praca/mikulas-partners/C112068
Sídlo a pobočky: Topoľčany

Milena Dobrotová

Web: milenagent.wix.com
Sídlo a pobočky: Valaská (okr. Brezno)
Práca v zahraničí - Grécko.

Mistral Interim s.r.o.

Web: www.mistralinterim.eu
Sídlo a pobočky: Martin
Sprostredkovanie zamestnania aj Francúzsko.

MJConsult, s.r.o.

Web: www.mjconsult.sk
Sídlo a pobočky: Prievidza
Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko.

MJ - HRSIMIX SK s.r.o.

Web: www.hrsimix.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava, Giraltovce (okr. Svidník)
Pracovná agentúra obsadzuje predovšetkým voľné miesta v automobilovom priemysle a strojárenstve.
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika

MOBILE COLLEGE

Pozri: Jaroslav Ďurana - MOBILE COLLEGE

Moltton Slovakia, s.r.o.

Web: www.moltton.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
Pracovná agentúra ponúka okrem aj brigády.
Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

Mortreux & Partner, s.r.o.

Web: www.m-p.sk
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice

MTAM KRUPA, s.r.o.

Web: www.mtamkrupa.sk
Sídlo a pobočky: Predmier (okr. Bytča)
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika, Nemecko.

MUDr. Viliam Baumöhl - Personalagentur Prometheus

Web: www.paprometheus.eu
Sídlo a pobočky: Košice
Práca pre lekárov v Nemecku.

My-stav, s.r.o.

Web: www.my-stav.sk
Sídlo a pobočky: Svidník
Ponuka práce v elektronickom, automobilovom, stavebnom a strojárenskom priemysle.

Natek, s.r.o.

Web: www.natek.eu
Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
Prácovné pozície predovšetkým v IT.
Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika, Poľsko

NetCentral Slovakia, s.r.o.

Web: www.central-work.sk
Sídlo a pobočky: Prešov
Práca v zahraničí.

NOVIDEA, s.r.o.

Web: www.novidea.sk
Sídlo a pobočky: Poprad
Personálna agentúra orientovaná na sprostredkovanie práce v podnikoch podtatranského regiónu pôsobiacich v priemyselnej výrobe, logistike a ďalších oblastiach.

Opteam Finland s.r.o.

Web: www.opteam.fi
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj Fínsko.

OstPersonal.com s.r.o.

Web: www.ostpersonal.com
Sídlo a pobočky: Bratislava
Sprostredkovanie zamestnania aj Rakúsko, Česká republika

OTTO Slovensko s.r.o.

Web: www.ottowerkt.nl
Sídlo a pobočky: Banská Bystrica, Prešov
Práca v zahraničí - Holandsko, Nemecko.

Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

Štátne sviatky 2013

3. 12. 2012, rubrika: Sviatky

Chcete vedieť, kedy budete mať v tomto roku voľno? Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov v roku 2013 na Slovensku aj s dňom v týždni, na ktorý konkrétny deň voľna pripadá.

Dni pracovného pokoja a štátne sviatky 2013

 • 1. január (utorok) – Deň vzniku Slovenskej republiky
 • 6. január (nedeľa) – Zjavenie Pána
 • 29. marec (piatok) - Veľký piatok
 • 1. apríl (pondelok) Veľkonočný pondelok
 • 1. máj (streda) – Sviatok práce
 • 8. máj (streda) – Deň víťazstva nad fašizmom
 • 5. júl (piatok) – Sviatok svätého Cyrila a Metoda
 • 29. august (štvrtok) – Výročie SNP
 • 1. september (nedeľa) – Deň ústavy Slovenskej republiky
 • 15. september (nedeľa) – Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november (piatok) – Sviatok Všetkých svätých
 • 17. november (nedeľa) – Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 24. december (utorok) – Štedrý deň
 • 25. december (streda) – Prvý sviatok vianočný
 • 26. december (štvrtok) – Druhý sviatok vianočný
 • V zozname sú uvedené všetky voľné dni na Slovensku v roku 2013, z ktorých väčšinu tvoria cirkevné sviatky. Štátnymi sviatkami sú len:
  Deň vzniku Slovenskej republiky,
  Sviatok svätého Cyrila a Metoda,
  Výročie Slovenského národného povstania,
  Deň ústavy Slovenskej republiky,
  Deň boja za slobodu a demokraciu.

  Skutočný počet voľných dní vďaka štátnym sviatkom

  Z piatich štátnych sviatkov v roku 2013 len dva pripadli na víkend, zatiaľ čo u cirkevných to boli len dva z desiatich. Rovnako ako minulý rok, tak aj v roku 2013 sa môžeme tešiť okrem víkendov na 11 voľných dní počas pracovného týždňa.

  Chcete vedieť, kedy budú mať v tomto roku deti prázdniny, aby ste si vedeli naplánovať dovolenku? Pozrite si zoznam školských prázdnin pre rok 2013.

  Dohoda o vykonaní práce - podmienky, tlačivo odvody

  27. 11. 2012, rubrika: Brigáda

  Uzatvorenie dohody o vykonaní práce je jednou z troch možností ako brigádovať, teda pracovať mimo pracovného pomeru, ktorý umožňuje Zákonník práce. Ďalšími sú dohoda o brigádnickej práci študentov a o pracovnej činnosti.

  Dohoda o vykonaní práce - podmienky

  Základnou podmienkou pre podpísanie dohody o vykonaní práce je, že pracovník nesmie odpracovať v kalendárnom roku viac ako 350 hodín, pričom toto maximum sa vzťahuje súhrnne na všetky dohody, ktoré má zamestnanec uzatvorené so zamestnávateľom. Musí byť uzatvorená písomne a to o deň skôr, ako sa má začať práca vykonávať.

  Tento vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa riadi zákonníkom práce, avšak nie všetkými jej časťami. To znamená, že pracovník nemá nárok na väčšinu výhod, ktoré plynú z klasického pracovného pomeru, týkajú sa jej však napríklad zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.

  Odmena za prácu môže byť vyplácaná po čiastkovom plnení úlohy, alebo až po jej dokončení.

  Ukončenie dohody

  Dôvodom pre ukončenie, resp. odstúpenie od dohody o vykonaní práce zo strany zamestnávateľa môže byť to, že práca nebola vykonaná v určenej lehote. Zo strany zamestnanca môže dôjsť k odstúpeniu, ak mu neboli na prácu vytvorené dohodnuté podmienky.

  Neplatia tu rovnaké podmienky pre výpoveď, ako u pracovného pomeru.

  Tlačivo dohody o vykonaní práce a vzor

  Ako bolo uvedené vyššie pracovný vzťah na dohodu musí mať písomnú formu.
  Musí obsahovať: vymedzenie pracovnej úlohy, výšku odmeny za vykonanie práce, vymedzenie rozsah práce doby na jej vykonanie.

  • Editovateľné tlačivo dohody vo formáte PDF si môžete stiahnuť napríklad zo stránky časopisu Poradca podnikateľa.
  • Vzor, podľa ktorého môžete vyplniť tlačivo nájdete napríklad na tejto stránke.

  Odvody pre dohodárov po novom

  Až do konca roku 2012 mal zamestnávateľ povinnosť platiť za dohodárov so sociálnej poisťovne len úrazové a garančné poistenie. Od 1.1.2013 budú odvody dohodárov pripomínať odvody zamestnancov v klasickom pracovnom pomere.

  • Pracovníci na dohodu s pravidelným príjmom tak budú platiť (zamestnávateľ/zamestnanec)sociálne odvody: nemocenské, starobné, invalidné, garančné a úrazové poistenie, ako aj rezervný fond a poistenie v nezamestnanosti. A taktiež odvody na zdravotné poistenie.
  • Pracovníci s nepravidelným príjmom platia všetky vyššie uvedené odvody okrem poistenia v nezamestnanosti a nemocenského poistenia.
  • Ak je pracovník poberateľom starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, zo sociálnych odvodov sa naňho vzťahuje úrazové, garančné a starobné poistenie a tiež rezervný fond.

  Ak vás zaujímajú informácie aj o iných možnostiach dohôd, v samostatných článkoch sa o nich dozviete základné informácie a nájdete v nich aj odkazy na príslušné tlačivo a vzor na stiahnutie. Viac o dohode o pracovnej činnosti.

  Pracovné (personálne) agentúry (E - I)

  23. 11. 2012, rubrika: Pracovné agentúry

  Pokračovanie zoznamu pracovných a personálnych agentúr so sídlom, alebo pobočkou (pobočkami) na Slovensku.

  Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

  EASY SERVICE s r.o.

  Web: www.easyservice.szm.com
  Sídlo a pobočky: Senec

  easyjob s.r.o.

  Web: www.easyjob.sk
  Sídlo a pobočky: Nové Zámky

  EDUKA, spol. s r.o.

  Web: www.eduka.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Edymax

  Web: www.edymax.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Bardejov, Košice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Zvolen
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  Ekoporadca, s.r.o.

  Web: www.ekoporadca.sk
  Sídlo a pobočky: Poprad
  Sprostredkovanie práce pre rôzne profesie pre zamestnávateľov na Slovensku aj v Nemecku

  ELECO, s.r.o.

  Web: www.eleco.eu.sk
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
  Agentúra sa zameriava na sprostredkovanie práce vo výrobe, stavebníctve, strojárstve, obchode a službách.

  Elitesteps, s.r.o.

  Web: www.elitesteps.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Personálna agentúra zameraná na pozície v top managemente.

  Engineering Personal, s.r.o.

  Web: www.engineeringpersonal.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania v zahraničí - Rakúsko

  ES-PEOPLE SERVICES spol. s r.o.

  Web: www.es-people.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  ESPOR

  Pozri: Ing. Silvia Kánová - ESPOR

  ESPRIT SK, s.r.o.

  Web: espritsk.webnode.sk
  Sídlo a pobočky: Púchov

  ESSE spol. s r.o.

  Web: www.esse.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  ETGA s.r.o.

  Web: www.etga.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí.

  EU-Scheelit s.r.o.

  Web: www.scheelit.sk
  Sídlo a pobočky: Bardejov
  Práca pre profesie v stavebníctve.

  EUNICA, s.r.o.

  Web: www.eunicajobs.sk
  Sídlo a pobočky: Žilina
  Práca v zahraničí.

  Eunite Slovak Republic s.r.o.

  Web: www.pracavholandsku.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - Holandsko.

  EUREG Investment, spol. s r.o.

  Web: www.euregjobs.sk
  Sídlo a pobočky: Galanta

  EURO JOB s.r.o.

  Web: www.agenturaeurojob.sk
  Sídlo a pobočky: Košice
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  EuroPair, s.r.o. (COOLAGENT)

  Web: www.coolagent.cz
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
  Práca v zahraničí.

  EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTING INSTITUTE, s.r.o.

  Web: www.emci.sk
  Agentúra zameraná na Executive Search (Headhunting)
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Euro Planit s.r.o.

  Web: www.europlanit.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania aj Holandsko.

  EURO-PERSONAL, s.r.o.

  Web: www.e-personal.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Zavar (okr. Trnava), Lučenec
  Pracovná agentúra ponúkajúca dočasné pridelenie pracovníkov v priemyselných podnikoch.

  European Staffing, s .r.o.

  Web: www.europeanstaffing.eu
  Sídlo a pobočky: Poprad, Prešov, Žilina
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  EuropaProgres s.r.o.

  Pozri: Lotty

  EUROpers s.r.o.

  Web: www.europers.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Banská Bystrica
  Pracovná agentúra zameraná na obsadzovanie voľných miest v oblasti výroby, stavebníctva, obchodu a služieb.

  EUROPERSONNEL, s.r.o.

  Web: www.europersonnel.sk
  Sídlo a pobočky: Trenčín
  Práca v zahraničí.

  Eurosolution, s.r.o.

  Web: www.eurosolution.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - Francúzsko.

  Eurotemps, s.r.o.

  Web: www.eurotemps.sk
  Sídlo a pobočky: Poprad, Prešov, Martin
  Práca v brigády v skladoch, výrobe, obchode a logistike.

  EuroView s.r.o.

  Web: www.euroview.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra sa zameriava na obsadzovanie pozícií pre špecialistov predovšetkým z oblasti IT a telekomunikácií a manažérskych pozícií všetkých úrovní.

  Eva Kaspereková WORK AGENCY-EU

  Web: www.workagency.sk
  Sídlo a pobočky: Martin
  Práca v zahraničí.

  EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o.

  Web: www.exact-recruitment.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie práce pre pozície špecialistov a vyššieho manažmentu (executive search).

  FADYF Partners Group International s.r.o.

  Web: www.fadyf.sk
  Sídlo a pobočky: Šamorín (okr. Dunajská Streda)
  Zamestnávanie odborníkov a manažérov v oblastiach FMCG, bankovníctva a poisťovníctva, IT, farmaceutického a automobilového priemyslu.

  FERBAL, s.r.o.

  Web: www.ferbal.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  FERROPRODUCT, s.r.o.

  Web: www.ferroproduct.sk
  Sídlo a pobočky: Hertník (okr.Bardejov)

  FIDUCIA HR, spol. s r.o.

  Web: www.fiducia.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  FIL Co. s.r.o.

  Web: www.filco.sk
  Sídlo a pobočky: Hniezdne (okr. Stará Ľubovňa)
  Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko.

  Forteam, s.r.o.

  Web: www.forteam.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Zameranie na obsadzovanie voľných miest v oblasti IT.

  G & M in motion, s.r.o.

  Web: www.beinmotionagency.com
  Sídlo a pobočky: Košice
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika a Francúzsko.

  Gabriela Sabóová Be-Sa express agency

  Web: www.be-sa.sk
  Sídlo a pobočky: Rožňava
  Práca v zahraničí.

  GALLERY J&K s.r.o.

  Web: www.profesia.sk/praca/gallery-j-k/C107239
  Sídlo a pobočky: Poprad
  Práca v zahraničí - Nemecko.

  GAZU, s.r.o.

  Web: www.gazu.sk
  Sídlo a pobočky: Glanta, Senec
  Brigády aj práca na trvalý pracovný pomer v oblasti dopravy a logistiky, stavebníctva, hoteliérstva a cestovného ruchu.
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  Gemini Group s.r.o.

  Web: www.your-geminigroup.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  GetOn, s.r.o.

  Web: www.geton.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Stáže v zahraničí.

  GIT Consult Slovakia s.r.o.

  Web: www.gitconsult.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Obsadzovanie voľných pracovných miest na rôznych pozíciách v oblasti IT.

  Global-PA s.r.o.

  Web: www.global-pa.eu
  Sídlo a pobočky: Prešov
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  GOURMMETS s.r.o.

  Web: www.gourmmets.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra zameraná na Executive Search.

  GPS Trade s.r.o.

  Web: www.gpstrade.sk
  Sídlo a pobočky: Košice
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.

  Web: www.grafton.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Nitra, Trenčín
  Práca pre profesie v oblastiach IT a telekomunikáciách, v priemysle, stavebníctve, obchode a logistike, financiách, administratíve atď. aj pre absolventov.
  Agentúra ponúka aj brigády.
  Sprostredkovanie zamestnania aj v Českej republike

  Grain Slovakia, s.r.o.

  Web: www.grain.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Trnava
  Pracovné ponuky pre profesie predovšetkým v oblasti IT.

  Greenhill consulting, s.r.o.

  Web: www.greenhillconsulting.sk
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica

  GURS, s.r.o.

  Web: www.gurs.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra ponúka brigády.

  GWA, s.r.o.

  Web: www.gwa.sk
  Sídlo a pobočky: Spišská Nová Ves
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  H & G Trade, s.r.o.

  Web: www.zamestnania.eu.sk
  Sídlo a pobočky: Spišská Nová Ves
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  H.R.OMADA spol. s r.o.

  Web: www.hromada.biz
  Sídlo a pobočky: Prievidza
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  Hansa-Consulting s.r.o.

  Web: www.hansa-consulting.com
  Sídlo a pobočky: Zlaté Moravce
  Práca v zahraničí.

  HeadStream, s.r.o.

  Web: www.headstream.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Personálna agentúra zameraná na obsadzovanie pozícií špecialistov v oblasti informačných technológií.

  Helena Košíková - ISTER - PLAVEBNÁ AGENTÚRA

  Web: www.isterag.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí.

  HEURECA HRC, s.r.o.

  Web: www.heureca.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  HOTELITY s.r.o.

  Web: www.hotelity.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Pracovná agentúra zameraná na sprostredkovanie práce v oblasti hotelových a reštauračných služieb a cestovnom ruchu na Slovensku i v zahraničí.

  HR-PEOPLE s.r.o.

  Web: www.hr-people.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  HR Consulting International, s.r.o.

  Web: www.hrci.sk
  Sídlo a pobočky: Komárno

  HRC Slovakia, s.r.o.

  Web: www.hrconsulting.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Trnava
  Sprostredkovanie práce pre profesie: skladník, vodič vysokozdvižného vozíka operátor/operátorka vo výrobe, pomocné práce v sklade a pod.
  Agantúra ponúka aj brigády.

  HR Innovations, s.r.o.

  Web: www.hrinnovations.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Hramm, s.r.o.

  Web: www.hramm.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí.

  HRman s.r.o.

  Web: www.hrman.sk
  Sídlo a pobočky: Nitra

  Hudson Global Resources, s.r.o.

  Web: www.hudson.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Personálna agentúra zameraná na sprostredkovanie zamestnania v priemysle, finančníctve, FMCG, IT a telekomunikácách, farmácii a ďalších.

  Human Center, s.r.o.

  Web: www.humancenter.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Human Energy Agency spol. s r.o.

  Web: www.hea.sk
  Sídlo a pobočky: Šaľa, Nitra
  Obsadzovanie pozícií pre profesie vo výrobných podnikoch.

  IC-AUMONT, s.r.o.

  Web: www.ic-aumont.sk
  Sídlo a pobočky: Svidník

  IDEX, s.r.o.

  Web: www.idex.sk
  Sídlo a pobočky: Prievidza
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  IFNE Slovakia, s.r.o.

  Web: www.pracavanglicku.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - Anglicko.

  IL MONDO, s.r.o.

  Web: www.ilmondo.sk
  Sídlo a pobočky: Senec
  Prax pre študentov v zahraničí.

  In Box Agency, s.r.o.

  Web: www.inboxagency.sk
  Sídlo a pobočky: Košice, Prievidza
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  INDEX NOSLUŠ s.r.o.

  Web: www.indexnoslus.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Banská Bystrica, Galanta, Komárno, Košice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Poprad, Prešov, Senec, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Žilina
  Agentúra ponúka okrem trvalého pracovného pomeru aj brigády.

  Ing. Andrea Moser

  Web: www.rakusko.com
  Práca v zahraničí - Rakúsko.

  Ing. Darina Hurňáková (Pro Human)

  Web: www.prohuman.php5.sk
  Sídlo a pobočky: Michalovce
  Práca v zahraničí - Rakúsko a Nemecko.

  Ing. Jozef Burza - HAGIEL

  Web: www.hagiel.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - Kanada.

  Ing. Júlia Juríková - DOMINO

  Web: www.agenturadomino.com
  Sídlo a pobočky: Partizánske
  Práca v zahraničí.

  Ing. Ľubomír Žolna - SUNRISE

  Web: sunriseagency.webnode.sk
  Sídlo a pobočky: Humenné
  Práca pre opatrovateľky v zahraničí.

  Ing. Marek Kozolka (L.M. Agency s.r.o.)

  Web: www.profesia.cz/prace/l-m-agency/C125560
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - UK.

  Ing. Marek Repčík – Search Centre

  Web: www.searchcentre.eu
  Sídlo a pobočky: Veľké Rovné (okr. Bytča)
  Headhunting pre firmy pôsobiace v IT a v oblasti financií.
  Sprostredkovanie práce aj v Nemecku a iných krajinách.

  Ing. Michal Martinský - MJOB

  Web: www.pracaveu.sk
  Sídlo a pobočky: Tuhár (okr. Lučenec)
  Práca v zahraničí.

  Ing. Miroslava Žiaková

  Web: www.m-z.sk
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
  Práca v zahraničí - Nemecko.

  Ing. Silvia Kánová - ESPOR

  Web: www.espor.sk
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
  Práca v zahraničí.

  Ing. Zuzana Volská, CSC. - AGAPRA

  Web: agapra.meu.zoznam.sk
  Sídlo a pobočky: Krompachy (okr. Spišská Nová Ves)

  Ingel-job agency,s.r.o.

  Web: www.ingel-jobagency.eu
  Sídlo a pobočky: Poprad
  Práca v zahraničí.

  Ingrid Fabianova Senioren-Krankenservice s.r.o.

  Web: www.senioren-krankenpflege.at
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - opatrovateľky v Rakúsku.

  Injoy agency s.r.o.

  Web: www.injoy.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Pracovné pobyty v zahraničí.

  Inreq spol. s r.o.

  Web: www.inreq.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Insight Support Service, s.r.o.

  Web: www.insightsupportservice.sk
  Sídlo a pobočky: Trnava

  International Sam Centrum s.r.o.

  Web: www.samko-isc.sk
  Sídlo a pobočky: Piešťany
  Agentúra práce zameraná na prenájom kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov (operátorov výroby, skladníkov, vodičov VZV, maliarov, murárov, pomocných robotníkov, zváračov, brusičov a ďalšie profesie).

  ISG, spol. s r.o.

  Web: www.isg.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Výbere uchádzačov na pozície špecialistov a manažérske pozície (executive search).

  ISS Facility Services spol. s r.o.

  Web: www.sk.issworld.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Žilina
  Spoločnosť zameraná na facility services. Práca pre rôzne profesie, napr. recepčná, facility manažér, pracovník na úpravu vonkajších plôch, atď.

  IT - CROWD s.r.o.

  Web: www.it-crowd.sk
  Sídlo a pobočky: Svätý Jur (okr. Pezinok)
  Personálna agentúra zameraná na sprostredkovanie zamestnania pre odborníkov v oblasti informačných a telekomunikačných technológii.

  IVENTA Slovakia Management Consulting, s.r.o.

  Web: www.iventa.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Vyhľadávanie a výber kandidátov na pozície špecialistov a pozície vyššieho a stredného manažmentu.

  iw.sk s.r.o.

  Web: www.appel.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Žilina
  Personálna agentúra špecializovaná na dočasné prideľovanie zamestnancov a obsadzovanie nižších a stredných pozícií.

  Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

  Pracovné (personálne) agentúry - zoznam

  19. 11. 2012, rubrika: Pracovné agentúry

  V nasledujúcom zozname nájdete pracovné a personálne agentúry pôsobiace na Slovensku, spolu s odkazom na ich webové stránky, na ktorých môžete nájsť ich aktuálne pracovné ponuky. Ak sa nepodarilo nájsť firemnú webovú stránku spoločnosti, je tu uvedený odkaz na jej prezentáciu pracovných ponúk na Profesii.

  Chcete zistiť, ktoré agentúry majú sídlo alebo pobočku vo vašom meste?
  Zoznam sprostredkovateľov zamestnania pre konkrétne mesto sa nachádza vždy v spodnej časti stránky venovanej mestu. Mesto (okres), ktoré vás zaujíma nájdete cez tento katalóg.

  Zoznam pracovných a personálnych agentúr

  Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

  A&T SK, s.r.o.

  Web: www.atgroup.sk
  Sídlo a pobočky: Vysoká nad Kysucou (okr. Čadca), Žilina, Košice, Trnava
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  A-OMEGA s.r.o.

  Web: www.a-omega.sk
  Sídlo a pobočky: Malacky
  Práca pre profesie nastavovač a programátorov strojov, a pre ďalších špecialistov v strojárenstve.

  Abroad Solutions, s.r.o.

  Web: www.arwenagency.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí.

  ACG consulting s.r.o.

  Web: www.acg.sk
  Sídlo a pobočky: Košice

  ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.

  Web: www.activeps.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  AddUp s.r.o.

  Web: www.addup.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Personálna agentúra zameraná na sprostredkovanie zamestnania pre uchádzačov na pozície v oblasti informačných technológií.

  ADECCO s.r.o.

  Web: www.adecco.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice, Trnava, Žilina, Námestovo
  Práca pre profesie v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu, logistiky, FMCG, IT, predaja a marketingu, vo vede a zdravotníctve a v call centrách.

  ADOZA s.r.o.

  Web: adoza.webnode.sk
  Sídlo a pobočky: Senec

  Adrián Chasník - Evolution agentura

  Web: evolutionagentura.weebly.com
  Sídlo a pobočky: Žilina
  Sprostredkovanie práce aj v zahraničí.

  Advenio s.r.o.

  Web: sk.advenio.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Brigády aj trvalý pracovný pomer pre pozície hosteska, predavačka, dokladač tovaru, obchodný zástupca a na ďalšie práce v obchode.
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  ADZ RUBIKON, s.r.o.

  Web: www.skrubikon.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie práce aj v zahraničí.

  Aegean Job s.r.o.

  Web: www.aegeanjob.com
  Sídlo a pobočky: Jarok (okr. Nitra)
  Sprostredkovanie práce v zahraničí a zahraničnej praxe pre študentov.

  Aeroengineers International s.r.o.

  Web: www.aerointc.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca pre špecialistov v leteckom priemysle.

  Agentúra eBBa, s.r.o.

  Web: www.ebba.sk
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica

  Agentúra Engel, s.r.o.

  Web: engel.arbeitsagentur-engel.eu
  Sídlo a pobočky: Poprad
  Opatrovanie Rakúsko.

  AGENTÚRA PERSON EDUCATION SERVIS s.r.o.

  Web: www.apes.sk
  Sídlo a pobočky: Žiar nad Hronom
  Sprostredkovanie zamestnania aj Anglicko.

  Agentúra PLUS spol. s r.o.

  Web: www.agenturaplus.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Nitra, Košice
  Pracovná a personálna agentúra sprostredkujúca uchádzačom o prácu predovšetkým brigády, ale aj zamestnanie na trvalý pracovný pomer.

  Agentúra práce PRO-STAFF s.r.o.

  Web: www.prostaff.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Poprad
  Práca v zahraničí.

  Agentúra Tittl, s.r.o.

  Web: www.agency-tittl.com
  Sídlo a pobočky: Trnava
  Práca v zahraničí.

  Agentúra VaV Slovakia, s.r.o.

  Web: www.vavslovakia.sk
  Sídlo a pobočky: Prešov
  Práca v zahraničí.

  AGO Engineering s.r.o.

  Web: www.ago.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania aj Rakúsko.

  AGROjob s.r.o.

  Web: www.agrojob.sk
  Sídlo a pobočky: Bánovce nad Bebravou
  Práca v zahraničí.

  Akordea, s.r.o.

  Web: www.akordea.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  AKS Consulting s.r.o.

  Web: www.aksconsulting.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  AktivPersonal SK s.r.o.

  Web: www.aktivpersonal.eu
  Sídlo a pobočky: Trenčín
  Sprostredkovanie zamestnania aj Nemecko.

  Alaska Travel s.r.o.

  Web: www.alaskatravel.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Pracovné pobyty v USA pre študentov.

  ALEKO agency, s.r.o.

  Web: www.praca-info.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Prešov
  Práca v zahraničí.

  ALFA personal s.r.o.

  Web: www.alfapersonal.sk
  Sídlo a pobočky: Bánovce nad Bebravou

  ALL PROF Slovakia s.r.o.

  Web: www.allprofslovakia.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  ALSES, s.r.o.

  Web: www.alses.sk
  Sídlo a pobočky: Svidník
  Práca v zahraničí.

  ALWI s.r.o.

  Web: www.alwi.sk
  Sídlo a pobočky: Bardejov

  AMH METAL, s.r.o.

  Web: www.amhmetal.sk
  Sídlo a pobočky: Hniezdne (okr. Stará Ľubovňa)
  Agentúra ponúka sprostredkovanie dočasného zamestnania v strojárenstve.

  Amrop Slovakia, s.r.o.

  Web: www.amrop.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra zameraná na vyhľadávanie kandidátov na pozície špecialistov a vo vrcholovom manažmente (executive search).

  AM WEBER agentúra, s.r.o.

  Web: www.amweber.eu
  Sídlo a pobočky: Bytča
  Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky v Rakúsku.

  ANDREUS s.r.o.

  Web: www.andreus.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  aPERFECT JOB s.r.o.

  Web: www.aperfectjob.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania v zahraničí - Rakúsko.

  APPEL COUNSELLING, spol. s r.o.

  Web: www.appel.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra zameraná predovšetkým na výber pracovníkov na pozície špecialistov a stredného a top manažmentu.

  ARIETE SK, s.r.o.

  Web: www.ariete.sk
  Sídlo a pobočky: Bardejov

  Arios - personálne služby, s.r.o.

  Web: www.arios.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  Arthur Hunt s.r.o.

  Web: www.arthur-hunt.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra zameraná na executive search - priame vyhľadávanie kandidátov na obsadzovanie pozícií špecialistov a stredných a vrcholových manažérov.

  AS-SPOL, s.r.o.

  Web: www.as-spol.com
  Sídlo a pobočky: Stará Ľubovňa
  Práca v zahraničí - Francúzsko.

  Ascon SK s.r.o.

  Web: www.ascon.orava.sk
  Sídlo a pobočky: Dolný Kubín
  Sprostredkovanie zamestnania aj Rakúsko a Nemecko.

  ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o.

  Web: www.atena-sk.eu
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica, Revúca
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  AuJob s.r.o.

  Web: www.aujob.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  AU-PAIR Centrum,s.r.o.

  Web: www.au-paircentrum.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky seniorov a zdravotné sestry, au-pair pobyty v zahraničí.

  Austria Agency Kamil Farkaš

  Web: www.austriajob.sk
  Sídlo a pobočky: Rimavská Sobota
  Práca v zahraničí.

  Austria Work s.r.o.

  Web: www.austriawork.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v letectve a leteckom priemysle.

  AVEC trade SK, s.r.o.

  Web: www.avectrade.sk
  Sídlo a pobočky: Žilina
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  B&B Business Group, s.r.o.

  Web: www.ponukampracu.sk
  Sídlo a pobočky: Nová Dubnica (okr. Ilava)
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí

  B&B company s.r.o.

  Web: www.babcompany.eu
  Sídlo a pobočky: Prievidza
  Práca v zahraničí.

  B4S s.r.o.

  Web: www.b4s.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  b-ready, s.r.o.

  Web: www.b-ready.sk
  Sídlo a pobočky: Motešice (okr. Trenčín)
  Práca v zahraničí - Nemecko.

  Bakalari, s.r.o.

  Web: www.bakalari.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  BARLON s.r.o.

  Web: www.barlon.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania v oblastiach: manažment a financie, farmácia, priemysel, stavebníctvo, doprava a logistika.

  BARCI-SK, s.r.o.

  Web: www.barcisk.sk
  Sídlo a pobočky: Bardejov
  Personálna agentúra zameraná na pracovné ponuky v elektrotechnickom a automobilovom priemysle, strojárenstve, stavebníctve a logistike.

  Bc. Tomáš Daniška - LABORA

  Web: www.labora.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania v zahraničí.

  BeaB Agency s.r.o.

  Web: www.beabagency.eu
  Sídlo a pobočky: Michalovce
  Práca v zahraničí - Nemecko.

  BHA MONTAGEN SERVICE s.r.o.

  Web: www.bha-group.eu
  Sídlo a pobočky: Nesvady (okr. Komárno)

  BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o., organizačná zložka

  Web: www.billancpartners.cz
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  Black & White Recruitment, s.r.o.

  Web: www.bawrec.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca v zahraničí - Nemecko.

  BLOMO Work, s.r.o.

  Web: www.blomowork.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  BM Work Agency, s.r.o.

  Web: www.bmagency.sk
  Sídlo a pobočky: Trenčín
  Práca v zahraničí.

  Bridge it s.r.o.

  Web: www.bridge-it.ch
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie práce pre odborníkov a riadiacich pracovníkov v zahraničí.

  Business Development, s.r.o.

  Web: www.bdcareer.eu
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Obsadzovanie vedúcich pozícii všetkých úrovní a pozícií pre špecialistov.
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  BUSINESS ESSENTIALS s.r.o.

  Web: www.essentials.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie práce pre riadiacich pracovníkov v oblasti farmácie, financií, IT, telekomunikáciách, výrobe, Fast Moving Consumer Goods.

  Buwag, s.r.o.

  Web: www.buwag.sk
  Sídlo a pobočky: Zlaté Moravce
  Práca v zahraničí.

  C&V PRESTIGE, s.r.o.

  Pozri: Mgr. Volodymyr Vuksta C & V PRESTIGE

  Caledonia Group, s.r.o.

  Web: www.caledonia.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Zameriava sa na sprostredkovanie zamestnania pre manažérov a špičkových odborníkov.

  CareerMaker s.r.o.

  Web: www.careermaker.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra sa zameriava na sprostredkovanie zamestnania v oblasti IT.

  CAREERUS, s.r.o.

  Web: www.careerus.sk
  Sídlo a pobočky: Prešov
  Sprostredkovanie práce v priemysle, obchode a ďalších oblastiach.

  CATRO Slovensko s.r.o.

  Web: www.catro.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Central Sport Management,s.r.o.

  Web: www.csm-agency.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Agentúra zameraná na futbal.

  CENTRAL-BUSINESS s.r.o.

  Web: www.central-business.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
  Práca v zahraničí - Nemecko.

  CI s.r.o. (Career International)

  Web: www.pracavusa.com
  Sídlo a pobočky: Košice
  Štúdium a práca v zahraničí.

  CML Slovakia- agency, s.r.o.

  Web: www.cmlslovakia-agency.sk
  Sídlo a pobočky: Dubnica nad Váhom
  Práca v zahraničí.

  COMPERA s.r.o.

  Web: www.compera.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  COMTESSA Consulting s.r.o.

  Web: www.comtessa.sk
  Sídlo a pobočky: Liptovský Mikuláš

  CONCORDIA Agency s.r.o.

  Web: www.concordiaagency.com
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Práca a au-pair pobyty v zahraničí.

  Connecta s.r.o.

  Web: www.connecta.sk
  Sídlo a pobočky: Trenčín

  Connect International s.r.o.

  Web: www.connect-international.eu
  Sídlo a pobočky: Bánovce nad Bebravou

  Consilium Consulting, s.r.o.

  Web: www.consilium.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Zameranie na executive search. Vyhľadávanie kandidátov na špecializované pozície a pozície v strednom a vyššom a vrcholovom manažmente.

  Contax Sk, s.r.o.

  Web: www.contaxsk.sk
  Sídlo a pobočky: Svidník
  Práca v zahraničí - Francúzsko.

  COOLAGENT

  Pozri: EuroPair, s.r.o. (COOLAGENT)

  CPL JOBS s.r.o.

  Web: www.cpljobs.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava

  Crew Maritiem, s.r.o.

  Web: www.crewmaritiem.com
  Sídlo a pobočky: Prievidza
  Práca v zahraničí na lodiach a v hoteliérstve.

  DANČ contract s.r.o.

  Web: www.danc-contract.sk
  Sídlo a pobočky: Trebišov
  Agentúra zameraná na dočasné pridelenie zamestnancov v priemysle, predovšetkým v automobilovom, elektrotechnickom a potravinárskom.

  DANMARK, spol. s r.o.

  Web: praca.danmark.sk
  Sídlo a pobočky: Sabinov, Lipany (okr. Sabinov)

  DAVUM-VASYL DZHUHAN SLOVAKIA, s.r.o.

  Web: www.davum-vd-slovakia.sk
  Sídlo a pobočky: Nitra
  Sprostredkovanie zamestnania v Českej republike.

  DEKOM s.r.o.

  Web: www.dekom.sk
  Sídlo a pobočky: Bardejov

  DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

  Web: www.dekra.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava, Košice
  Sprostredkovanie práce pre špecialistov a stredný a top manažment.

  DENISART TECHNOLOGY, spol. s r.o.

  Web: www.denisart.sk
  Sídlo a pobočky: Trenčín

  DELA Company Slovakia, s.r.o.

  Web: www.pracedela.cz
  Sídlo a pobočky: Mojzesovo (okr. Nové Zámky)
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  D-ETRAC Slovakia s.r.o.

  Web: www.detrac.sk
  Sídlo a pobočky: Banská Bystrica
  Práca pre hotelový personál, opatrovateľky a IT špecialistov.

  DK RECRUITMENT SERVICES s.r.o.

  Web: www.dkrs.sk
  Sídlo a pobočky: Rimavská Sobota
  Práca v zahraničí.

  DNA Recruitment SK s.r.o.

  Web: www.dnarecruitment.cz
  Sídlo a pobočky: Košice
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  DRILL B.S., spol. s r.o.

  Web: www.drill.sk
  Sídlo a pobočky: Bratislava
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  DSK-PM, s.r.o.

  Web: www.dsk-pm.sk
  Sídlo a pobočky: Prešov
  Sprostredkovanie zamestnania aj v zahraničí.

  DTR group s.r.o.

  Web: www.profesionalni-vodici.sk
  Sídlo a pobočky: Selce (okr. Banská Bystrica)
  Práca pre vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy.

  Dušan Beňo DB-Agentur

  Web: www.db-agentur.sk
  Sídlo a pobočky: Žiar nad Hronom
  Práca v zahraničí.

  DUBOS s.r.o.

  Web: www.dubos.sk
  Sídlo a pobočky: Dubnica nad Váhom
  Pracovná agentúra zameraná na obsadzovanie pozícií v strojárskom a hutníckom priemysle.
  Sprostredkovanie zamestnania aj Česká republika.

  Pracovné (personálne) agentúry A-D E-I J-O P-Z

  Práca kuriér - voľné miesta

  12. 11. 2012, rubrika: Profesie - práca vodič

  Keď uvažujete, že by ste pracovali ako vodič, práca kuriéra je jednou z možností, ako sa uplatniť. Na tejto stránke nájdete informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní, či je toto zamestnanie pre vás vhodné a ak áno, potom aj pri hľadaní voľných pracovných miest pre túto profesiu.

  Náplň práce

  Práca ako kuriér v UPSSamozrejme, veľkú časť pracovného času kuriéra UPS, DHL, či inej prepravnej spoločnosti vypĺňa šoférovanie, okrem neho však musí robiť aj ďalšie činnosti, ktoré s jeho prácou súvisia. Tie v konečnom dôsledku zaberajú takisto relatívne veľa času. Jedná sa predovšetkým o:

  • nakladanie a vykladanie zásielok,
  • odovzdávanie zásielok a preberanie hotovosti,
  • vyzdvihovanie zásielok,
  • vedenie evidencie k spracovávaným zásielkám.

  V závislosti od zamerania spoločnosti môže byť rozvoz realizovaný v rámci mesta, regiónu, alebo celého Slovenska.

  Pracovné podmienky

  Treba si uvedomiť, že práca kuriéra je stresujúca a aj pri dobrej organizácii časovo náročná. Vďaka nepredvídaným zdržaniam a iným komplikáciám tak pracovný deň nemusí vždy končiť podľa plánu po ôsmich hodinách. Okrem toho je jej súčasťou okrem sedenia v kabíne auta aj komunikácia s rôznymi typmi zákazníkov.

  Vodiči sú zamestnávaní obvykle na trvalý pracovný pomer na plný úväzok, často ale prácu vykonávajú aj na živnosť. Hrubý plat kuriéra sa pohybuje okolo 600 eur mesačne.

  Predpoklady

  Základným predpokladom je vodičský preukaz skupiny B, pre ťažšie vozidlá skupiny C. Vyžadovaná môže byť aj prax. Plne postačuje stredoškolské vzdelanie, najlepšie s maturitou. Pre vykonávanie zamestnania sú dôležitými vlastnosťami:

  • zodpovednosť,
  • spoľahlivosť,
  • samostatnosť,
  • časová flexibilita.

  Aby optimálne využil svoj pracovný čas, musí mať vodič schopnosť vhodne si naplánovať trasu jazdy.

  V niektorých firmách môžete (alebo musíte) používať na prácu vlastné auto.

  Kde a ako hľadať zamestnanie

  Práca ako kuriér v DHL
  Hľadať si zamestnanie v kuriérskej spoločnosti môžete priamo na webovej stránke firmy v kariérnej sekcii. Môžete sa uchádzať o inzerovanú pozíciu, zaregistrovať sa do databázy, alebo priamo požiadať o zamestnanie aj keď nie sú vypísané žiadne pracovné ponuky.

  Pretože nie každá firma má na svojej stránke kariérnu sekciu, alebo ju nevyužíva dostatočne, je užitočné sledovať ponúkané voľné pracovné miesta na pracovných a inzertných portáloch.

  Kuriérske spoločnosti

  Medzi najväčšie spoločnosti pôsobiace na Slovensku, poskytujúce prepravné a kuriérske služby, ktoré by mohli hľadať spolupracovníkov patria:

  • Direct Parcel Distribution (DPD)
  • DHL
  • FedEx
  • Geis
  • GLS
  • Remax Courier Service
  • TNT Express Worldwide
  • UPS

  Ďalšie, menšie a regionálne firmy zaoberajúce sa expresným doručovaním zásielok môžete nájsť v internetových katalógoch firiem, alebo v zlatých stránkach.

  Napríklad v katalógu firiem na Azet.sk nájdete firmy ponúkajúce kuriérske služby na tejto stránke.

  Aktuálna ponuka práce - kuriér

  • Aktuálne pracovné ponuky pre kuriérov nájdete na Profesii.sk na tejto stránke,
  • na druhom najväčšom pracovnom portáli Kariéra.sk zasa na tejto stránke.

  Pracovných ponúk pre vodičov na expresné doručovanie zásielok nie je veľa. Väčší dopyt je po vodičoch pre medzinárodnú, resp vnútroštátnu kamiónovú dopravu.

  Množstvo pracovných ponúk pre vodičov sa nachádza aj na inzertnom portáli Bazos.sk, v časti zameranej na logistiku.

  Burza (veľtrh) práce - Bratislava, Košice, …

  30. 10. 2012, rubrika: Ponuka práce

  Veľtrhy práce, burzy práce, alebo aj veľtrhy pracovných príležitostí. Rôzne názvy pre podujatia so spoločným cieľom, umožniť osobný kontakt zamestnávateľov, ktorí hľadajú zamestnancov a uchádzačov o prácu. Na Slovensku ich je organizovaných niekoľko, v rôznych termínoch, v rôznych mestách s rôznym počtom zúčastnených zamestnávateľov. Na tejto stránke nájdete ich (kompletný) zoznam.

  Prečo sa zúčastniť pracovného veľtrhu?

  Ak si hľadáte zamestnanie, burza práce je ďalšou zaujímavou možnosťou, ako si ju môžete nájsť. Pracovné príležitosti na nich ponúkajú firmy pôsobiace v IT a telekomunikáciách, banky a poisťovne, ale aj obchodné reťazce, výrobné a energetické podniky, či pracovné a personálne agentúry. Výhodou pre vás ako kandidáta je, že môže priamo komunikovať s potenciálnych zamestnávateľom a dozvedieť sa o ňom viac ešte predtým, než mu odovzdáte svoj životopis.

  Nevadí ale ani, ak vás tam žiadna pracovná ponuka nezaujme, alebo nebudete úspešní pri uchádzaní sa o vybranú pozíciu. Súčasťou kariérnych dní je totiž okrem prezentácií zamestnávateľov aj sprievodný program. Jeho súčasťou sú napríklad:

  • prednášky súvisiace s pracovným trhom,
  • možnosti konzultácií a diskusií s odborníkmi ohľadom voľby a hľadania zamestnania,
  • workshopy,
  • testovanie počítačových zručností,
  • testovanie ovládania cudzieho jazyka,
  • rôzne ďalšie psychologické a odborné testy,
  • analýza životopisu,
  • príprava na pracovný pohovor.

  Okrem bližšieho pohľadu a kontaktov na zamestnávateľov tak získate aj užitočné informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania a plánovaní vašej ďalšej kariéry.

  Na podujatie si nezabudnite si priniesť svoj životopis, najlepšie v niekoľkých kópiách v slovenskom, prípadne aj v anglickom jazyku.

  Na väčšinu z nich je vstup pre uchádzačov o prácu zdarma.

  Profesia days

  Profesia days patrí jednoznačne medzi najväčšie veľtrhy práce na Slovensku. Počas dvoch dní sa na ňom prezentujú desiatky slovenských spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach. Koná sa každý rok vo februári v priestoroch výstaviska INCHEBA Expo Bratislava. Aj keď sa veľtrh odohráva v Bratislave, spoločnosť Profesia.sk, ktorá ho organizuje nemyslí len na obyvateľov hlavného mesta. Návštevníci žijúci mimo Bratislavy môžu využiť špeciálny lístok na vlak, vďaka ktorému získajú 50% zľavu na cestovnom. Jedná sa o podujatie, určené všetkým nezamestnaným, študentom a ľuďom, ktorí si chcú nájsť novú prácu.

  Viac o Profesia days nájdete na stránke www.profesiadays.sk.

  iKariéra Dni Príležitostí

  Pracovný veľtrh iKariéra Dni Príležitostí je zameraný na ponuku pracovných príležitostí pre študentov a absolventov s technickým a ekonomickým zameraním. Organizuje IAESTE Slovakia (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), organizácia realizujúca výmenný program odborných pracovných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Preto sa aj tieto dni organizujú v priestoroch slovenských technických univerzít:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Technická univerzita v Košiciach
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
  • Technická univerzita vo Zvolene

  Tieto jednodňové akcie prebiehajú na uvedených univerzitách každoročne na jar a na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ešte aj v jeseni. Zúčastnené spoločnosti pôsobia v informačných technológiách, strojárstve, elektrotechnike, chemickom priemysle či v ďalších odvetviach.
  Okrem reálneho podujatia sú záujemcom k dispozícii aj virtuálne Online Dni Príležitostí, prostredníctvom webovej stránky projektu.

  Viac o projekte iKariéra Dni Príležitostí nájdete na www.dniprilezitosti.sk.

  Národné Dni Kariéry

  Veľtrh pracovných príležitostí Národné Dni Kariéry pripravuje študentská organizácia AIESEC a je orientovaný na študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl a univerzít. Zúčastnené firmy pôsobia v rôznych odvetviach. Národné Dni Kariéry sa konajú na jar, najprv v Bratislave a potom v Košiciach, pričom v Bratislave trvajú dva dni a v Košiciach jeden deň.

  Aj na toto podujatie je možné sa dostať vlakom za polovicu, vďaka špeciálnemu lístku.

  Viac o projekte Národné Dni Kariéry nájdete na stránke www.ndk.sk.

  Akadémia® & Vapac®

  Akadémia® & Vapac® je kombinácia veľtrhu vzdelávania s veľtrhom práce a cestovania a je najväčším medzinárodným študentským podujatím takéhoto druhu na Slovensku. Koná sa v jeseni v Bratislave v AEGON aréne NTC. Celá akcia trvá tri dni. V podstatne väčšom počte sú na nej zastúpené vzdelávacie organizácie: vysoké školy a univerzity, ktoré chcú osloviť stredoškolákov a vysokoškolákov. Vystavovatelia z radov zamestnávateľov sa zameriavajú predovšetkým na vysokoškolských študentov a absolventov.

  Viac o Akadémia® & Vapac® nájdete na stránke www.akademiavapac.sk.

  JOB 4 TIM

  Burza práce JOB 4 TIM je jednodňovou akciou, ktorá sa koná v jeseni v Bratislave pre univerzitných absolventov z technických a manažérskych odborov a pre absolventov odborov zameraných na informačné technológie.

  Informácie o JOB 4 TIM nájdete na www.akademiavapac.sk.

  Job2day

  Pracovný veľtrh Job2day je organizovaný koncom jari v Prešove. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, či už z radov nezamestnaných, študentov posledných ročníkov, absolventov, alebo zamestnaných, túžiacich po novej práci. Akcia trvá dva dni.

  Viac o Job2day nájdete na job2day.eu.

  Veľtrh práce - Job Expo

  Veľtrh pracovných príležitostí organizuje aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie pod názvom Job Expo sa koná na jar na výstavisku Agrokomplex v Nitre počas dvoch dní. Jeho súčasťou je aj Medzinárodná burza práce, preto okrem slovenských zamestnávateľov sú zastúpení aj zamestnávatelia zo zahraničia (Európskej únie). Ponúkané sú stovky voľných miest o ktoré sa je možné priamo uchádzať. Po úspešnom absolvovaní pracovného pohovoru je možné hneď získať predbežnú pracovnú zmluvu. Okrem štandardného poradenstva ohľadom hľadania a uchádzania sa o zamestnanie poradcovia EURES zastupujúci krajiny EU poskytnú aj informácie súvisiace s uplatnením sa na pracovnom trhu v konkrétnej krajine.

  Viac informácií o Job Expo nájdete na www.jobexpo.sk.

  Job Forum

  Dvojdňový medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania - Job Forum sa koná v jeseni v Trenčíne, v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín. Zúčastňujú sa na ňom zamestnávatelia zo Slovenska aj zo zahraničia a takisto vzdelávacie a poradenské organizácie.

  Viac informácií o akcii Job Forum nájdete na stránkach výstaviska www.expocenter.sk.

  Kariérna cesta

  Kariérna cesta je dvojdňovým veľtrhom práce a kariérneho poradenstva určený predovšetkým študentom a absolventov VŠ. Organizuje ho na svojej pôde Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA). Prezentuje sa na ňom niekoľko desiatok zamestnávateľov.

  Viac informácií o projekte Kariérna cesta nájdete na stránke www.euba.sk.

  Ďalšie možnosti

  Burzu práce si môže pripraviť aj pracovná alebo personálna agentúra. Príkladom je personálna agentúra EDYMAX Personnel Services, ktorá si vlastné burzy práce organizuje vo vybraných slovenských mestách. V rámci nich ponúka aktuálne voľné pracovné miesta v slovenských alebo zahraničných podnikoch. Informácia o konaní sa burzy práce nájdete na stránke www.edymax.com.

  Ak si hľadáte prácu v zahraničí, v niektorej z krajín Európskej únie, môžete navštíviť náborovú akciu European Job Days, ktorá sa koná každoročne v jeseni v Bruseli a organizuje ju EURES. Vďaka online verzii akcie už nemusíte cestovať do Belgicka, aby ste mohli odovzdať svoje CV zamestnávateľovi, pre ktorého by ste chceli pracovať. Viac informácií nájdete na stránke na www.europeanjobdays.eu.